Wiedza finansowa

Grosz do grosza...

Przyswojenie wiedzy o podstawowych zagadnieniach ekonomicznych, finansowych i marketingowych może przeciwdziałać bezradności
i nieumiejętnemu poruszaniu się w panujących realiach gospodarczych oraz przyczynić się do kształtowania postawy świadomego konsumenta
i obywatela.

Głównym celem szkolenia jest:

– Zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą z zakresu ekonomii;
– Rozwijanie kompetencji związanych z przedsiębiorczością;
– Kształtowanie predyspozycji do bycia przedsiębiorczym
– Poznanie funkcjonowania instytucji finansowych i przedsiębiorczych;
– Mechanizmy dotyczące kupowania i sprzedawania aktywów;
– Nauka planowania wydatków i inwestowania.

A to wszystko na każdą kieszeń