Relacje międzyludzkie

Polub siebie i innych!

Po czym można rozpoznać kulturalnego człowieka? 

To ruch ciała, mimika, sposób bycia, wysławiania się, uśmiechu, postępowania nawet w drobnych spawach – wszystko to mówi drugiej osobie o tym, kim jesteśmy.

To dobre wychowanie i empatia wobec innych czynią z nas kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek. A w czym tkwi istota budowania relacji? Po prostu to wgląd na innych. W tym tkwi ambaras dobrego wychowania – obcować z ludźmi w taki sposób, aby czuli się komfortowo w naszym towarzystwie.

Podczas szkolenia z relacji międzyludzkich, zostaną poruszone takie tematy jak:

– Aktywne słuchanie;
– Gestykulacja i mimika ciała;
– Przedstawianie siebie i innych;
– Smalltalk;
– Umiejętność przekazywania i przyjmowania konstruktywnej krytyki;
– Przeprowadzanie rozmów telefonicznych;
– Zachowanie się na spotkaniach towarzyskich

oraz zachowania w sytuacjach „z życia wziętych”.